FACKFÖRBUND FÖR JURISTER

Posted by on 2017-06-12 in Blogg | 0 comments

Det finns många fördelar med att vara fackligt aktiv oavsett om man är jurist, arbetar inom IT eller arbetar med hantverk. Fackförbund hjälper dig att reda ut konflikter mellan dig och din arbetsgivare samtidigt som du även får ta del av en rad olika förmåner. Förmånerna ser olika ut från fackförbund till fackförbund, men ofta finns det möjlighet till inkomstförsäkring, billiga försäkringspremier samt rabatter och erbjudanden. Samtidigt bör man...

Read More

ELEKTRONISKA ANBUD – ANBUDSGIVNING OFFENTLIG UPPHANDLING

Posted by on 2016-10-30 in Blogg | 0 comments

Elektroniskt anbud – offentlig upphandling – anbudsgivning Det finns flera fördelar med att göra upphandlingen genom elektroniska anbud. En elektronisk upphandling gör att man kan få mätbara data och en annan systematik bakom upphandlingen och många mänskliga moment i arbetet försvinner liksom den felande mänskliga faktorn. Dessutom blir förfrågningsunderlaget tydligare. I en elektronisk upphandling blir flera moment enklare att genomföra....

Read More

OFFENTLIG UPPHANDLING – AFFÄRSJURISTER

Posted by on 2016-07-02 in Blogg | 0 comments

Affärsjuristens roll – upphandling eller valfrihetssystem Offentliga upphandlingar, i många fall, kan med enkelhet administreras på ett mindre företag med en viss projektledning och andra administrativa kunskaper. När man utrett kapacitet och övriga förutsättningar för att ta sig an avtalet så måste man känna till de grundläggande reglerna i lagen (2007:1091) (LOU) om offentlig upphandling. Vilket upphandlingsförfarande ska appliceras på den...

Read More

REGERINGSFORMEN – EN OBSOLET NATIONALDAG

Posted by on 2016-06-28 in Blogg | 0 comments

Regeringsformen och Sveriges nationaldag Den 6 juni 2012 firade Sverige sin nationaldag. Många vet kanske inte varför. Men det 6 juni år 1809 antogs regeringsformen. Sveriges då, liksom nu, viktigaste grundlag. Den svenska nationaldagen kan alltså härledas tillbaka till den svenska regeringsformen och firades, i varje fall inledningsvis, på grund de nya bestämmelserna i det svenska statsskicket. 1809 års regeringsform bar tydliga influenser...

Read More

ARBETSRÄTT – OFFENTLIG OCH PRIVAT ANSTÄLLNING

Posted by on 2016-05-16 in Blogg | 0 comments

Arbetsrätten – saltsjöbadsavtalet – oreglerad arbetsmarknad och arbetskonflikter Redan tidigt ville man utesluta offentlig inblandning på arbetsmarknaden mellan arbetsgivarföreningar och fack, den 20 december 1939 slöts det så kallade Saltsjöbadsavtalet mellan Landsorganisationen i Sverige och Svenska Arbetsgivarföreningen. Det uteslöt därmed Regeringens inblandning i arbetskonflikter. Konflikterna på arbetsmarknaden har dock varit legio....

Read More

VAD ÄR EN ADVOKAT?

Posted by on 2016-03-13 in Blogg | 0 comments

En advokat ska skydda sin klients intressen – advokatfirma. En advokat arbetar efter advokatsamfundets etiska regler som ska värna klientens intressen. Samtliga advokater i Sverige står under Advokatsamfundets tillsyn. Högra krav ställs på advokattiteln. Det finns åtskilliga advokatfirmor i Sverige. Advokatfirmor som bistår sina klienter i alla slags juridiska frågor. Regler om god advokatsed ska alla advokater följa. Grunderna för dessa...

Read More