Offentlig upphandling – bevaka upphandlingar

Det upphandlas offentligt i Sverige för mer än 700 miljarder kronor årligen. Pengarna är skattepengar som vi alla betalar i skatt. De har vi satt i händerna på de förtroendevalda som i sin tur ska förvalta samhället med pengarna i form av äldreomsorg, särskilda boenden i olika former, entreprenader, renhållning, olika former av vård m.m. Staten lägger ut mer och mer på privat entreprenader och inom vården står ungefär 30 % av vårdinsatserna av privata vårdgivare. Inom byggbranschen är kontrakten på mångmiljonbelopp. Kontakta en upphandlingsjurist här för att säkerställa dina upphandlingar. En advokat eller en affärsjurist säkerställer din rätt. Hjälp med upphandling av en jurist, som bevakar och analyserar den offentliga marknaden så du ligger steget före konkurrenterna.

Vinn en offentlig upphandling – lägg anbud | avtal

Offentlig upphandling ska vårda konkurrensen som det så fint heter. Offentlig upphandling med fri konkurrens, nu även från andra EU-länder, på marknaden ska skapa marknadsmässiga och sunda priser på de offentliga kontrakt så att kostnaderna kan hållas nere. Svågerpolitik eller korruption är dock ett inte allt för sällsynt fenomen. Får alla aktörer på marknaden vara med och lägga anbud på samma kontrakt med, mer eller mindre, samma förutsättningar skapas en dynamisk och omsättande marknad. Man ska helt enkelt inte kunna lägga kontrakt som ofta är på flera miljoner kronor på någon man känner för att därigenom erhålla fördelar.

Upphandla varor och tjänster – avtal och kontrakt

Ett problem med att lägga ut entreprenad inom hela EU är att utländska aktörer går in och lägger skambud och därigenom vinner upphandlingen. Som utgår efter affärsmässiga principer med lägsta bud som vinnande av kontraktet. Förutsatt att alla ska-krav är uppfyllda. Polska städföretag har av givna anledningar lättare att lägga anbud på städentreprenader eftersom arbetskraften är billigare och man följer heller inte kollektivavtal. För svenska aktörer med marknadsmässiga löner går det helt enkelt inte konkurrera. Därför snedvrids konkurrensen på ett annat sätt. Mångmiljons-avtal sluts varje år med privata entreprenörer om den dagliga vården av samhället. Ta hem ett offentligt kontrakt och få ett ramavtal med under några år.

För att vara på den säkra sidan i en juridisk/ekonomisk affär, kontakta en sakkunnig jurist som tar tillvara dina intressen!

Beställare och leverantörer

Både beställaren och leverantörer på den offentlig marknaden har  ofta hård tidspress på sig att författa förfrågningsunderlag, med de förutsättningarna som det ska innehålla samt analysera anbud för att kontrollera att de uppfyller de formella och faktiska förutsättningar som krävs för att få knyta ett avtal med en myndighet. Ibland måste du som lägger anbud också bifoga olika policydokument såsom kvalitetssäkringssystem och miljöpolicy för att uppfylla kraven för den beställande myndighetens specifikationskrav.Kontakta en jurist eller någon annan sakkunnig.

Avtal jurist – En jurist formulerar förfrågningsunderlag ska-krav

Offentliga upphandlingar och även upphandlingar enligt valfrihetssystemet LOV har blivit vanliga fenomen. En fråga som inte kan lämnas orörd är om det inte skapas en marknad i jakten efter fri konkurrens. Kanske behövs inte upphandling men eftersom man lägger ut upphandlingen offentligt för alla att ta del av tar många möjligheten att få stora pengar på ett offentligt kontrakt (ram-avtal) trots att man inte har varken kännedom om branschen eller annan sakkunskap. Dessutom riskerar man att verksamheten sakta men säkert glider över i ”statlig ägo” om man får säga så. Stora delar av verksamheten bygger ju på ett ofta välformulerat kontrakt med specifika bestämmelser och allmänna villkor som många gånger styr stora delar av verksamheten. Är man som leverantör så underleverantör till det offentliga istället för att driva egen verksamhet med inflytande i verksamheten och möjligheten att själv vara med och skapa förutsättningar för en verksamhet efter egna grundvärderingar och så vidare. Offentlig upphandling är dock den bästa lösningen på korruptionsproblemet med svågerpolitiken som ofta kan synas i andra sammanhang dock där maktdelningen inte är så tydlig.

Avtal med det offentliga s.k. ramavtal knyts som nämnts i regel i två år med möjlighet till förlängning i ett plus ett år så man kan principiellt säga att ett ramavtal i regel varar under fyra år.